หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
ขอให้จัดตั้งถังเก็บขยะย่อยสลายได้ (ขยะเปียก) เพิ่มเติม  192 3 20 มี.ค. 2562
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  433 4 10 ส.ค. 2561
รับโอนผู้อำนวยการกองการศึกษา  779 1 27 ม.ค. 2560
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  696 0 20 ต.ค. 2559
เว็บไซต์ ทต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   715 2 17 ต.ค. 2559
สอบถาม ตักบาตรเทโว วัดเขาขึ้น  481 2 11 ต.ค. 2559
  (1)