หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมพัฒนาเทศบาลและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาทุกด้าน
 
สนับสนุนระบบสาธารณูปโภค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การคมนาคม ขนส่งสะดวกปลอดภัย