HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
   
วัดเขานางบวช(เขาขึ้น)
 
จำนวนภาพ : 32  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 309  ท่าน
 
   
วัดนางบวช
 
จำนวนภาพ : 19  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 159  ท่าน
 
   
วัดท่านางเลิง
 
จำนวนภาพ : 15  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 177  ท่าน
 
  (1)     2      3      4