หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นางบวช ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
อีเมลกลางสำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการของเทศบาลตำบลนางบวช saraban@nangbuatcity.go.th
 
 
 
 
 
 

มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบ เชื่อมโยงกันภายในเขตชุมชนเป้าหมายการพัฒนา

พัฒนาการใช้ที่ดินและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์เป้าหมายการพัฒนา

ให้มีการขยายเขตไฟฟ้า ประปาครอบคลุมทุกชุมชนอย่างทั่วถึงเป้าหมายการพัฒนา
 
 
 

มุ่งเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานและบูรณาการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นเป้าหมายการพัฒนา

มุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการกีฬา

มุ่งเน้นส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
 
 
 

พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นเป้าหมาย
การพัฒนา

มุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป้าหมายการพัฒนา

มีแผนอัตรากำลัง แผนการสรรหา และแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 
 
 

ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริเป้าหมายการพัฒนา

การพัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชนเป้าหมายการพัฒนา

การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์เป้าหมายการพัฒนา

การบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง
(Healthy Thailand)เป้าหมายการพัฒนา

ควบคุม ป้องกัน และรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคระบาดที่เป็นปัญหาของสังคม

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริการสาธารณสุขมูลฐาน
 
 
 

มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน ด้านการรักษาความปลอดภัยป้องกันแก้ไขสาธารณภัย และปัญหาอาชญากรรม

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10