หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
นายอนงค์ ภู่ผล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาลระดับต้น)
นายปรีชา ศรีเอี่ยม
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาลระดับต้น)
 
 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายสราวุธ หมอรอดครุฑ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นายไพโรจน์ ขำศิริ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวศิญารัตน์ ธนาพงศ์สันต์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายสุทิน อินโต
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
พนักงานขับรถเครื่องจักรขนาดเบา


นายนันทพล มณฑา
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
ช่างปูน


นายสมบูรณ์ อ่ำโนนไพร
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
ช่างไม้


นายศิวโรจน์ จันทร์เรือง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายศุภชัย อิงคะวะระ
พนักงานจ้างบริการ
ผู้ช่วยช่างโยธา


น.ส.ปรียานุช ปานเพชร
พนักงานจ้างบริการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10