หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
นายอนงค์ ภู่ผล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาลระดับต้น)
นายปรีชา ศรีเอี่ยม
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาลระดับต้น)
 
 
นางสาวจตุพร อู่อรุณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวศิริวรรณ หิรัญอ่อน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางสาวกัณณ์นภัส ภูสินเตชภัสส์
นักวิชาการคลัง ปฎิบัติการ


นางพนาวัลย์ แสงสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายธงชัย ช่วยชูเชิด
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.นงลักษณ์ ขวัญเมือง
พนักงานจ้่างบริการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นายสมชาย สันติบวรวงศ์
พนักงานจ้างบริการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10