หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
นายอนงค์ ภู่ผล
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาลระดับต้น)
นายปรีชา ศรีเอี่ยม
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาลระดับต้น)
 
 
นายพรวินทร์ หิรัญจิรพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายสมบูรณ์ วังสะพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวศรีวิภา เตียววิจิตรสีใส
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวรัตติยา สฏิปฐาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายชัยวัฒน์ พัชร์วัฒนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางพิมพ์ลภัส สว่างไสว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ


นายอนุวงศ์ โสภารุณ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวปาณิสรา ทองประสม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายปริญญา น้อยสกุล
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
หัวหน้างานป้องกันฯ


นายธนศักดิ์
จพง.ป้องกันฯชำนาญการ


นายชะนะ เสร็จกิจ
นิติกรปฏิบัติการ


นายณัฐดนย์ รุ่งเรือง
ลูกจ้างประจำ
พนักงานดับเพลิง


นายวีรศักดิ์ มาดี
ลูกจ้างประจำ(งานป้องกันฯ)
พนักงานขับรถเครื่องจักรขนาดเบา


นางพงษ์ศักดิ์ นามโยธี
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว


นายชัชชัย มาดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์ราชการ


นายบุญมี วงษ์เที่ยง
พนักงานจ้างบริการ
พนักงานดับเพลิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10