หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
อีเมลกลางสำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการของเทศบาลตำบลนางบวช saraban@nangbuatcity.go.th
 
 
 
 
-ว่าง

นายปรีชา ศรีเอี่ยม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนางบวช
 
 
นางกัลยวรรธน์ ธัญญเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายสมบูรณ์ วังสะพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวศรีวิภา เตียววิจิตรสีใส
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาววลีรักษ์ อรุณพัชระวัชร์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายชัยวัฒน์ พัชร์วัฒนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางพิมพ์ลภัส สว่างไสว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ


นายอนุวงศ์ โสภารุณ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


นางสาวปาณิสรา ทองประสม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายชะนะ เสร็จกิจ
นิติกรปฏิบัติการ


นายปริญญา น้อยสกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
หัวหน้างานป้องกันฯ


นายธนศักดิ์ คุ้มแจ้ง
เจ้าพนักงานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายวีรศักดิ์ มาดี
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับรถเครื่องจักรขนาดเบา


นายณัฐดนย์ รุ่งเรือง
ลูกจ้างประจำ
พนักงานดับเพลิง


นางพงษ์ศักดิ์ นามโยธี
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว


นายชัชชัย มาดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)
พนักงานขับรถยนต์ราชการ


นายบุญมี วงษ์เที่ยง
พนักงานจ้างบริการ
พนักงานดับเพลิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10