หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลนางบวช
โทร : มือถือ 09 7205 5762 สำนักงาน 035 433099 ต่อ 102
นายปรีชา ศรีเอี่ยม
รองปลัดเทศบาล
โทร : มือถือ 08 9548 3318 สำนักงาน 035433099 ต่อ 103
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางกัลยวรรธน์ ธัญญเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 035433099 ต่อ 105


นางมญธุ์กษิฐา นวลชื่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 035-433099 ต่อ 109


นายพิสิษฐ์ งามขำ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
รักษาราลการแทน ผอ.กองช่าง
โทร : 035-433099 ต่อ 112


นางสาวกฤตยา รัศมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 035-433099 ต่อ 108


นายกำพล แจ่มจำรัส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โทร : 035-433099 ต่อ 107