หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางธนภร วงศ์วรันธร
ปลัดเทศบาลตำบลนางบวช
โทร : มือถือ 09 7205 5762 สำนักงาน 035 433099 ต่อ 102
นายพรวินทร์ หิรัญจิรพัฒน์
รองปลัดเทศบาลตำบลนางบวช
โทร : สำนักงาน 035433099 ต่อ 103
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางกัลยวรรธน์ แก้วด้วง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 035433099 ต่อ 105
นางมญธุ์กษิฐา นวลชื่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 035-433099 ต่อ 109
นายพิสิษฐ์ งามขำ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
รักษาราลการแทน ผอ.กองช่าง
โทร : 035-433099 ต่อ 112
นางสาวกฤตยา รัศมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 035-433099 ต่อ 108
นายกำพล แจ่มจำรัส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โทร : 035-433099 ต่อ 107