หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
     
ในเขตเทศบาลตำบลนางบวช ร้อยละ 97 ของจำนวนประชากรนับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 3 ของประชากรนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม โดยมีสถานประกอบพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน จำนวน 4 แห่ง และสำหรับผู้นับถือศาสนาคริสต์ 1 แห่ง ดังนี้

วัดวังสำเภาล่ม