HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
ตรวจรับงานเชื่อตามช่าง [ 14 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
ผมขอพูดบ้าง [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
เรื่องอย่างนี้ต้องเปิด [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
หาคนรับผิดชอบ [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
หนูกินไม่อิ่ม [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
จัดแล้วได้อะไร [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนางบวช [ 2 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
KM-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 101  
 
KM-นักบริหารงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
KM-หน.ฝ่ายอำนวยการ [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
KM-หน.สำนักปลัด [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
KM-ปลัดเทศบาล [ 14 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
องค์ความรู้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 182  
 
องค์ความรู้หัวหน้าสำนักปลัด [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 166  
 
องค์ความรู้ปลัดเทศบาล [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 138  
 
องค์ความรู้นักจัดการงานทะเบียนและบัตร [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 215  
 
การจัดการความรู้คืออะไร [ 6 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 174  
 
องค์ความรู้เจ้าพนักงานป้องกัน [ 10 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 151  
 
  (1)