ADMIN
EMAIL
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี - อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 10 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 257  
 
  (1)