หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
แผนการป้องกันการทุจริต 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 191  
 
แผนการป้องกันการทุจริต 2560 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 221  
 
แผนท่องเที่ยวเทศบาลตำบลนางบวช [ 2 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 198  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำ [ 30 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 134  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 30 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 149  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำ [ 30 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำ [ 30 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 13 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 149  
 
แผนดำเนิงาน ปี 2561 [ 13 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 179  
 
[ 13 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 153  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 16 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 249  
 
  (1)