หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แจ้งผลการจ้างประเมิน itaประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แจ้งผลการจ้างประเมิน itaประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนางบวช เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 17 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)