หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
อีเมลกลางสำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการของเทศบาลตำบลนางบวช saraban@nangbuatcity.go.th
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไผ่กองดิน   งบแสดงฐานะการเงินปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน   17 ม.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับเพิ่มเติม   17 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.พิหารแดง   การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)   17 ม.ค. 2565 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังยาว   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   14 ม.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านช้าง   ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี ป้าย2565   14 ม.ค. 2565 30
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.องค์พระ   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2564    14 ม.ค. 2565 96
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   14 ม.ค. 2565 15
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.หนองสาหร่าย      14 ม.ค. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาว   ระชาสัมพันธ์. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540    14 ม.ค. 2565 8
ข่าวกิจกรรม อบต.วังยาว   โครงการอบรมเกษตรกรสู่่เกษตรอินทรีย์   13 ม.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังน้ำซับ   ประกาศ : แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565   13 ม.ค. 2565 99
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังน้ำซับ   ประกาศ : เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   13 ม.ค. 2565 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศ เผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลห้วยขมิ้น จำนวน 250 จุด ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ม.ค. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังคัน   ประกาศ เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565   13 ม.ค. 2565 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านกร่าง   ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายและใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี 2565   12 ม.ค. 2565 43
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ประจำปี 2565   12 ม.ค. 2565 18
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสาหร่าย   การอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา   12 ม.ค. 2565 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังคัน   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in - Place Recycling เริ่มจากสามแยกบ้านทุ่งกว้างถึงที่นายสมพิศ สิงห์ทอง หมู่ที่ ๔ บ้านดงรัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๒๐ ตาร   11 ม.ค. 2565 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังคัน   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling หมู่ที่ ๙ บ้านเขาโล้น ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี   11 ม.ค. 2565 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังคัน   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากสามแยกถนนสายทุ่งกว้าง (แยกนายสมหมาย เผือกทอง) ถึงแยกที่นายสมพงษ์ จันทร์งาม หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งกว้าง ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี   11 ม.ค. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังยาว   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2565   11 ม.ค. 2565 27
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสาหร่าย   ประชุมรับมอบนโยบายจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย   11 ม.ค. 2565 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2565 ครั้งที่ 2   11 ม.ค. 2565 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังน้ำซับ   ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564   11 ม.ค. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านกร่าง   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2565   10 ม.ค. 2565 21
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 562
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10