หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.องค์พระ   โครงการจิตอาสา บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมมือกันทำความสะอาด ณ วัดคอกช้าง   21 ต.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยุ้งทะลาย   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสารพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   21 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นางบวช      19 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านช้าง   รักวิ่ง รักสุขภาพ ต้องมาสมัครเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    18 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยุ้งทะลาย      18 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นางบวช   โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน สุพรรณบุรี วันที่ 15 ธันวาคม 2562   18 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิหารแดง   ประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ    18 ต.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านป่าขี   18 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านพุบ่อง จากสุดถนนคอนกรีตบริเวณไร่นายฮอง ทีปะลา ถึงสะพานคอนกรีต (ฝายตัว M)   18 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านพุบ่อง จากสะพานคอนกรีต (ฝายตัว M) ถึงบริเวณบ้างนางสัจจา ธัญญเจริญ   18 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พิหารแดง   กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดสว่างอารมณ์    18 ต.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกกเชียง จากถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนายสม แสนเงิน ถึงบริเวณบ้านนายพรมมา ขุนณรงค์   18 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกกเชียง จากถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนายหอมกรุ่น กาฬนภาพันธุ์ ถึงบริเวณบ้านนางวันดี แสนเงิน   18 ต.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองกระทุ่ม   เชิญร่วมเดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียยรติ ฯ จังหวัดสุพรรณบุรี   18 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 3   17 ต.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-31มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยขมิ้น   ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค นำโดย สาธารณสุขอำเภอด่านช้าง ร่วมกับ รพสต.ห้วยแห้ง และ อบต.ห้วยขมิ้น   17 ต.ค. 2562 14
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองสาหร่าย   ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2563   17 ต.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองกระทุ่ม   ประกาศ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   17 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองสาหร่าย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1   16 ต.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.องค์พระ   ร่วมกิจกรรมเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร   16 ต.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านป่าขี ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จากสุดถนนคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางควร ภูฆัง ถึงบริเวณบ้านนางวิเชียร สกุลณี ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น   16 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านพุบ่อง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จากสุดถนนคอนกรีตบริเวณไร่นายฮอง ทีปะลา ถึงสะพานคอนกรีต (ฝายตัว M) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่   16 ต.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านพุบ่อง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จากสะพานคอนกรีต (ฝายตัว M) ถึงบริเวณบ้านนางสัจจา ธัญญเจริญ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่   16 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยขมิ้น   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกกเชียง จากถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนายสม แสนเงิน ถึงบริเวณบ้านนายพรมมา ขุนณรงค์   16 ต.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 323
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10