หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
อีเมลกลางสำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการของเทศบาลตำบลนางบวช saraban@nangbuatcity.go.th
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รวมประกาศ/คำสั่ง เรื่อง COVID-19 จังหวัดสุพรรณบุรี  5 พ.ย. 2564 172
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอเดิมบางนางบวช หยุดให้บริหาร 2 วัน (28-29 ต.ค. 64)  25 ต.ค. 2564 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ของเทศบาลตำบลนางบวช  25 ต.ค. 2564 536
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอำเภอเดิมบางนางบวช เรื่อง การยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ01) ของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (อุกภัย) ด้านประมง ปี 2564  7 ต.ค. 2564 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลนางบวช เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล  28 ก.ย. 2564 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลนางบวช  8 ก.ย. 2564 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  6 ก.ย. 2564 147
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  3 ก.ย. 2564 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลนางบวช  31 ส.ค. 2564 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   MV เพลง 3 อาร์สา  20 ส.ค. 2564 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางติดต่อสำหรับ ผู้ป่วย Covid-19 ที่มีภูมิลำเนาจังหวัดสุพรรณบุรีและต้องการกลับมารักษาที่ จังหวัดสุพรรณบุรี  21 ก.ค. 2564 146
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส (โควิด-19)  18 พ.ค. 2564 185
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา+นายกเทศมนตรีทางอิเล็กทรอนิกส์  28 มี.ค. 2564 270
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิืเลือกตั้งสมาชิกสภา+นายกเทศมนตรีออนไลน์  28 มี.ค. 2564 261
ข่าวประชาสัมพันธ์   เฟสบุกของเทศบาลตำบลนางบวช  26 มี.ค. 2564 499
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางบวช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนางบวช และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางบวช  16 ก.พ. 2564 295
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนางบวชนางบวช เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง  16 ก.พ. 2564 275
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้ง สท. และนายกฯ หรือผู้สนับสนุนร่วมฟังบรรยายฯ  10 ก.พ. 2564 256
ข่าวประชาสัมพันธ์   อัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564  5 ก.พ. 2564 304
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  5 ก.พ. 2564 295
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10 พ.ย. 2563 346
ข่าวประชาสัมพันธ์   facebook เทศบาลตำบลนางบวช  4 พ.ย. 2563 328
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สมัคีรับเลือกตั้ง (นายกฯ อบจ.+สจ. สุพรรณบุรี)  3 พ.ย. 2563 367
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  30 ต.ค. 2563 301
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี2563 (ประจำปีงบประมาณ 2564)  21 ต.ค. 2563 324
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10