หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศสอบราคา ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศสอบราคา   ประกาศโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช    28 พ.ค. 2562 54
ประกาศสอบราคา   ประกาศโครงการปรับปรุงขยายถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกและขยายผิวจราจรถนนสายนางบวช-สำเภาล่มจากสะพานบรรหารแจ่มใส ถึงทางแยกบ้านนายทรงยศ ภรณ์พิริยะนิยม ม.1   19 ธ.ค. 2561 323
ประกาศสอบราคา   ประกาศโครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนายสมาน คชคงถึงบ้านนายทองเหมาะ เทพพันธ์ม.1   19 ธ.ค. 2561 298
ประกาศสอบราคา   ประกาศโครงการก่อสร้างดาดคูระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้ืงประตูระบายน้ำเปิด-ปิดบริเวณคลองยายอึ่งม.5   19 ธ.ค. 2561 234
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กบ้านนายเคลิ้ม หงส์ทอง ม.2   8 พ.ค. 2561 265
ประกาศสอบราคา   โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน โดยการรื้อถอนถนน คสล.เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น เส้่นถนนสายกลางทุ่งนา ม.1-ม.2   8 มี.ค. 2561 320
ประกาศสอบราคา   โครงก่อสร้างถนน คสล.เลียบคันคลองชลประทานจากสะพาน ร5ข สุพรรณ 5 ไปทางทิศใต้ถึงบ้านนายภควรรณ ชัยรัตน์เมธี หมู่ที่ 4   29 พ.ย. 2560 332
ประกาศสอบราคา   โครงการจัดซื้อรถยนต์ดีเซล ดับเบิ้ลแค๊ป จำนวน ๑ คัน   17 พ.ย. 2560 282
ประกาศสอบราคา   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ตั้งแต่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เลียบคันคลองชลประทาน 1 ซ้าย ถึงหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางบวช หมู่ที่ 4   24 ก.ค. 2560 246
ประกาศสอบราคา   โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตและขยายผิวจราจรถนนสายกลางทุ่งนาไปทางหมู่ที่ 2   21 เม.ย. 2560 270
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคาจำนวน 3 1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บริเวณข้างบ้านผู้ใหญ่อรสา หมู่ที่ 5 2.โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.5 3.โครงการก่อสร้างดาดคูระบายน้ำคสล.บริเวณบ้านนายอำนวย มโหฬาร ม.1   31 มี.ค. 2560 345
ประกาศสอบราคา   โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยการลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม) ไปทางทิศใต้ถึงบริเวณหน้าวัดนางบวช หมู่ที่4   22 ก.พ. 2560 236
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วกำแพงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนางบวช หมู่ที่ 4   8 ก.พ. 2560 307
  (1)