หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลนางบวช เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางบวช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561   20 พ.ย. 2561 180
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลนางบวช เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร   31 ต.ค. 2561 170
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลนางบวช เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   31 ต.ค. 2561 153
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลนางบวช เรื่อง การพบเห็นการทุจริต และช่องทางการร้องเรียน   31 ต.ค. 2561 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(2)   22 ต.ค. 2561 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐(1)   22 ต.ค. 2561 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนดำเนินการเทศบาลตำลบลนางบวช ปี 2562   16 ต.ค. 2561 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ที่ มท 0201.2/ว5340 ลว 20 กันยายน 2561)   10 ต.ค. 2561 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   รู้หรือไม่ สถานที่พักไม่เป็นโรงแรม ไม่แจ้ง ผิดกฎหมาย   14 ส.ค. 2561 385
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2560   19 ก.ค. 2561 162
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์(กองคลัง)ประจำเดือนมิ.ย.61   12 ก.ค. 2561 153
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์(กองคลัง)ประจำเดือนพ.ค.61   12 ก.ค. 2561 147
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์(กองคลัง)ประจำเดือนเม.ย.61   12 ก.ค. 2561 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์(กองคลัง)ประจำเดือนมี.ค.61   12 ก.ค. 2561 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์(กองคลัง)ประจำเดือนก.พ.61   12 ก.ค. 2561 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์(กองคลัง)ประจำเดือนม.ค.61   12 ก.ค. 2561 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบการเงินประจำเดือนมิ.ย.61   12 ก.ค. 2561 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบการเงินประจำเดือนพ.ค.61   12 ก.ค. 2561 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบการเงินประจำเดือนเม.ย.61   12 ก.ค. 2561 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบการเงินประจำเดือนมี.ค.61   12 ก.ค. 2561 112
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 7