หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.(ต่อจากเดิม) โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติก ถึงแยกโรงสีเปี่ยมปัจจัย หมู่ที่ 1  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 14.41 น. โดย คุณ ศุภชัย อิงคะวะระ

ผู้เข้าชม 368 ท่าน