หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากสะพาน ร5 ข สุพรรณ 2 ไปทางทิศใต้ถึงบริเวณบ้าน นายภควรรณ ชัยรัตเมธี หมู่ที่ 4  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากสะพาน ร5 ข สุพรรณ 2 ไปทางทิศใต้ถึงบริเวณบ้าน นายภควรรณ ชัยรัตเมธี หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 580.00 เมตร  พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,320.00 ตารางเมตร  ( รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลกำหนด )

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2561 เวลา 12.13 น. โดย คุณ ศุภชัย อิงคะวะระ

ผู้เข้าชม 349 ท่าน