หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นางบวช ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
อีเมลกลางสำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการของเทศบาลตำบลนางบวช saraban@nangbuatcity.go.th
 
 
 
  
ประกาศเทศบาลตำบลนางบวช เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566  
 

ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละสิบห้า ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ตามมาตรา ๔๒ สำหรับการจัดเก็บภาษีของ
ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒0 มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปนั้น
เทศบาลตำบลนางบวช เห็นควรออกประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
๑. ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละสิบห้า ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา ๔๒ สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้
๑.๑ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
๑.๒ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
๑.๓ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม ๑.๑ และ ๑.๒
๑.๔ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
๒. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๔ ที่ได้ลดภาษีตามมาตรา ๓ แห่งพระราช
กฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ลดจำนวนภาษีอีกในอัตราร้อยละสิบห้าของจำนวนภาษีที่คำนวณได้หลังจากการลดภาษีนั้น ทั้งนี้ สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๑.๑ ถึง ๑.๔ ที่ได้ลดภาษีตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้การลดภาษีเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖
หากผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๖, ๗) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถชำระภาษีได้ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนางบวช  หรือ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๕๔๓-๓๐๙๙ ต่อ ๑๑๐  ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

   (นายสุทธิพล ขวัญเมือง)
นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2566 เวลา 11.31 น. โดย คุณ สมบูรณ์ วังสะพันธ์

ผู้เข้าชม 154 ท่าน

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10