หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
 
 
 
 

 
โครงการจัดกิจจกรรมวันเทศบาล 24 เมาายน 2564 และการปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต  

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันเทศบาล วันเทศบาลตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
กิจกรรมที่ 1  นายปรีชา  ศรีเอี่ยม  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล                          
           ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช อ่าน สาร์นรัฐมนตรักระทรวง                        
           มหาดไทย
กิจกรรมที่ 2 นายปรีชา  สรีเอี่ยม นายปรีชา  ศรีเอี่ยม  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการ                      
          แทนปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนางบวช  นำ                      
          พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างกล่าวคำปฏิญารตนต่อต้าน                        
          การทุจริต
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ)...............................................
ขอกล่าวคำปฏิญาณว่า
        1. ข้าพเจ้าจะร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อนำพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน
        2.  ข้าพเจ้าจะไม่ใช้ความรู้ความสามารถเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่น และจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริต
        3. ข้าพเจ้าจะเคารพกฎหมาย กติกาและระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด จะร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคม ที่มีจริยธรรม คุณธรรมและธรรมาภิบาล
        4. ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของค่านิยม การติดสินบน จะไม่ใช้อำนาจหน้าที่ เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 14.54 น. โดย คุณ สมบูรณ์ วังสะพันธ์

ผู้เข้าชม 151 ท่าน

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10