หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
แผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2560/ที่ มท 0201.2/ว3147  
 

http://www.gad.moi.go.th/nsk-27-05-62-3145-3146-3147.pdf

บทความเรื่อง
1.สขร. ช่วยทีครับ
2.เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย
3.เผามาก ก็เดือดร้อนมาก
4.เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ !
5.ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 09.56 น. โดย คุณ สมบูรณ์ วังสะพันธ์

ผู้เข้าชม 29 ท่าน