หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของเทศบาลตำบลนางบวช  กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนางบวช  ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกแบบฯ ได้ตามลิงค์ด้านล่าง หรือคิวอาร์โค้ดด้านบนนี้  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
https://itas.nacc.go.th/go/eit/piugeq

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 11.05 น. โดย คุณ สมบูรณ์ วังสะพันธ์

ผู้เข้าชม 91 ท่าน