HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
โครงการชวนน้องท่องธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการชวนน้องท่องธรรมะ ประจำปีงบประมาณ2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางบวช ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 20.08 น. โดย คุณ ปวีณา โป๊ะแก้ว

ผู้เข้าชม 111 ท่าน