หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 

 
(9/2563) ประกาศสภาเทศบาลตำบลนางบวช เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนางบวช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 11.51 น. โดย คุณ สมบูรณ์ วังสะพันธ์

ผู้เข้าชม 4 ท่าน