หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการจัดกิจกรรมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 ก.พ. 2561 ]  
อ่าน: 1894
 


 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเดิมบางนางบวชเชิงบูรณาการ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]  
อ่าน: 495
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]  
อ่าน: 442
 


 
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2560 [ 15 เม.ย. 2560 ]  
อ่าน: 568
 
 
     


 
โครงการท้องถิ่นใสสะอาดปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]  
อ่าน: 418
 


 
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผุู้พิการประจำเดือนเมษายน 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]  
อ่าน: 293
 
 
     


 
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2559 [ 28 มี.ค. 2560 ]  
อ่าน: 323
 


 
โครงการจัดกิจกรรมส่งเเสริมสนับสนุนการอ่านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางบวช ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเดิมบางนางบวช [ 20 มี.ค. 2560 ]  
อ่าน: 368
 
   1     (2)     3      4      5