หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นางบวช ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
อีเมลกลางสำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการของเทศบาลตำบลนางบวช saraban@nangbuatcity.go.th
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ0023.2/ว 2006 รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 มกราคม 2566.pdf  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
สพ0023.2/ว 2079 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.356 การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐคาชัคสถาน  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.1/ว348 แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.1/349 คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.1/350 แจ้งย้ายที่ทำการ  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.1/351 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
สพ0023.2/ว 2062 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.4/ว 2054 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว355 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
สพ0025.5/ว2048 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้อบจ  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
สพ0025.5/ว2047 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท. ธ.ค.65  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว241 การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว 2009 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคาร ศพด. สังกัด อปท.  [ 30 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.1/ว 324 แต่งตั้งข้าราชการ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.1/ว 325 การร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.1/ว 1876 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่กำหนดศึกษาดูงานต่างประเทศประจำปี2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.1/ว 316 การฝึกอบรมหลักสูตร จอส 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 1 ) รุ่นที่ 3/66 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.1/ว 1913 การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านIM japan (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
สพ0023.2/ว 312 สรุปผลการประชุม ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
สพ0023.2/ว 1911 สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว336 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว314 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ระดับสนามสอบ) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (ระดับสนามสอบ) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว1910 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
สพ 0023.3/ว 1909 กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลของ อปท. (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 27 ม.ค. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 599
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10