หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
สพ0023.3/ว2912 สำรวจความต้องการพื้นที่ป่าไม้เพื่อการบริหารและจัดการขยะมูลฝอย  [ 8 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว21948 ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.2/ว21981 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียณจักรพรรดิมาลา ประจำ 2563  [ 8 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.2/21963 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 8 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.2/2901 ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน  [ 8 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว21933 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  [ 7 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว2888 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 7 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว2889 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก  [ 7 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว2886 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดใช้โฟมในวันลอยกระทงโดยขอให้ใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในการจัดทำกระทง  [ 7 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว21906 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ  [ 7 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.3/ว2885 โครงการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฏหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพกสนสาธารณสุขชุมชน ปี 2562  [ 7 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว 21918 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1  [ 7 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว 21908 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ไตรมาสที่ 1  [ 7 พ.ย. 2562 ]    
 
สพ0023.4/ว21804 แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 20 1 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  [ 6 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ0023.3/ว2864 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  [ 6 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ.0023.5/ว2766 สพ.0023.5/ว2767 แจ้งโอนภาษีธุรกิจเฉพาะ ก.ย.62  [ 5 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ.0023.5/ว2849 การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4-2562  [ 5 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ.0023.5/21345 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP  [ 5 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ.0023.5/21476 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว  [ 5 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ.0023.5/ว2795 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 5 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ.0023.5/21674 แจ้งโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีอบจ.  [ 5 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ 0023.5/ว 21648 การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1  [ 4 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ0023.3/ว21656 การแต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  [ 4 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ0023.3/ว21668 แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม  [ 4 พ.ย. 2562 ]   
 
สพ0023.3/ว21663 การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 พ.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 382
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10