หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นางบวช ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
อีเมลกลางสำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการของเทศบาลตำบลนางบวช saraban@nangbuatcity.go.th
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.รั้วใหญ่   ซื้อชุดตรวจสารพิษตกค้าง (โครงการมหกรรมเชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.ป่าสะแก   จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง 23 ก.พ. 2567
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากบริเวณจากบริเวณบ้านนางตุ่ม ทรัพย์เงินทอง ถึง บริเวณคันกั้นน้ำ บางสามโคกยายเกตุ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงบริเวณบ้านนางทองเหมาะ เชื้อรามัญ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากบริเวณบ้านนางตุ่ม ทรัพย์เงินทอง ถึง บริเวณคันกั้นน้ำ บางสามโคกยายเกตุ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.ต้นตาล   จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากบริเวณจากบริเวณบ้านนางตุ่ม ทรัพย์เงินทอง ถึง บริเวณคันกั้นน้ำ บางสามโคกยายเกตุ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.ตลิ่งชัน   จ้างโครงการก่อสร้างคูน้ำดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่นายสมบัติ ทองสา จุดสิ้นสุดโครงการนางสมหมาย แตงรื่น ปริมาณงาน ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.ตลิ่งชัน) และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.วังน้ำซับ   จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านปู่เจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
อบต.บ่อกรุ   จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงลูกรังพร้อมบดทับ หมู่ที่ 1-3 บ้านบ่อกรุ-บ้านหนองฉนวน บริเวณลำห้วยหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.เดิมบาง   จ้างโครงการก่อสร้างหูช้างพร้อมบานประตูปิด เปิดระบายน้ำ บริเวณบ้านนายสุภาพ จันทร์นุ่ม หมู่ที่ ๔ บ้านท่าเตียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ทต.นางบวช   ซื้อเครื่องไทยธรรมและดอกไม้สดตามโครงการคุณธรรมจริยธรรมเด็กประถมวัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
อบต.องค์พระ   ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (รถยนต์บรรทุกน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2567
ทต.หนองกระทุ่ม   ซื้อยางรถยนต์กู้ชีพ กท ๓๖๒๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
ทต.หนองกระทุ่ม   จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ กท ๓๖๒๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
ทต.รั้วใหญ่   ซื้อวัสดุ(โครงบอร์ดขาตั้งป้ายฐานน้ำ) (โครงการมหกรรมเชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
ทต.รั้วใหญ่   ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ การขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
ทต.รั้วใหญ่   จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการมหกรรมเชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
อบต.ป่าสะแก   ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์สี) LED แบบ Smart TV จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
อบต.ป่าสะแก   จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์สี) LED แบบ Smart TV จำนวน ๓ เครื่อง 22 ก.พ. 2567
ทต.ปลายนา   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๐๕๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
อบต.องค์พระ   ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (รถยนต์บรรทุกน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2567
อบต.ไผ่กองดิน   จ้างต่ออายุตกลงจ้างจัดทำเว็บไซต์ อายุ ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
ทต.โพธิ์พระยา   จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๙๓๔๘ สุพรรณบุรี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
อบต.วังคัน   ซื้อสายยาง PVC สีน้ำเงิน ขนาด ๓/๔ นิ้ว ยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ ม้วน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
อบต.วังคัน   ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
อบต.วังคัน   ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้และเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
อบต.วังคัน   จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองยายเงิน ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2567
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 655
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10