HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
   
 
 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนข้าราชการฯและประชาชนชาวเทศบาลตำบลนางบวชแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอยแบบพลาสติกทรงกลม ขนาด ๒๐๐ ลิตร หูจับเป็นเหล็ก ๒ ข้าง พร้อมพ่นตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลนางบวช กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]จ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนด้วยการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณถนนคันคลองชลประทานหลังเขาประดู่ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]จ้างจ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนด้วยการลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บริเวณบ้านบางกระพ้น หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค - ๒๗๑๑ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-5983 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อยาฆ่ายาและแมลงและปุ๋ย (วัสดุการเกษตร) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2561 ]จ้างจัดจ้างเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีเข้ามาดำเนินการลอกท่อ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]

  (1)