ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล นางบวช
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 5 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256388,86987,317134,65813,276--------324,120
256257,639128,48868,14058,486175,911137,500129,75090,10198,98977,37861,87157,2491,141,502
256148,46733,95171,63566,59057,64776,70760,48858,02139,03648,66268,642122,496752,342
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,771,424
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี