หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นางบวช ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
อีเมลกลางสำหรับการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการของเทศบาลตำบลนางบวช saraban@nangbuatcity.go.th
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
   
เทศบาลตำบลนางบวช ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลนางบวช เป็นเทศบาลตำบลนางบวช พร้อมกันทั้งประเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ของอำเภอเดิมบางนางบวช
 
 
เทศบาลตำบลนางบวช ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทางประมาณ 162 กิโลเมตร และมีพื้นที่ 12.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,812.00 ไร่
 
 
การกำหนดตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีองค์ประกอบดังนี้

เส้นวงกลมสีแดง 3 เส้นบนพื้นที่สีขาวภายในมีตัวอักษรสีน้ำเงิน คำว่า “เทศบาลตำบลนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี” หมายถึง เทศบาลตำบลนางบวช เป็นหน่วยงานราชการตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ น้ำเงินมีเขตการปกครองที่ชัดเจน คือ เส้นสีแดง

พื้นที่สีขาว หมายถึง เป็นพื้นที่การปกครองที่โปร่งใสบริสุทธิ์ เป็นธรรม และมีช่อดอกไม้สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

ภายในวงกลมวงในสุดเป็นภาพวัดเขานางบวช (เขาขึ้น) วัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่พระอาจารย์ธรรมโชติซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เคารพนับถือของชาวบ้านบางระจัน เคยอยู่จำพรรษา และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พุทธศักราช 2452 (ร.ศ. 127) ดังนั้นชาวนางบวช จึงเคารพนับถืออย่างยิ่ง และท้องฟ้าสีครามสดใสปราศจากเมฆหมอก ด้านพื้นล่างเขาเป็นพื้นสีเขียว หมายถึง พืชพันธุ์การเกษตรอุดมสมบูรณ์
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือและทิศตะวันออก
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชลประทานสามซ้ายฝั่งเหนือบนเส้นแบ่งเขตตำบลเขาพระกับตำบลนางบวช เลียบตามริมคลองชลประทานสามซ้ายฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงสุดคลองชลประทานสามซ้าย
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ริมคลองท่ามะนาวฝั่งเหนือห่างจากเชิงสะพานข้างคลองบางคางฟากเหนือ เลียบตามริมคลองท่ามะนาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 450 เมตร
จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามริมคลองท่ามะนาวและคลองบางคางฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางคางฝั่งเหนือ บนเส้นแบ่งเขตอำเภอเดิมบางนางบวชกับอำเภอสามชุก
ทิศใต้
จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามเส้นแบ่งเขตอำเภอเดิมบางนางบวชกับอำเภอสามชุกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณฝั่งตะวันออก บนเส้นแบ่งเขตอำเภอเดิมบางนางบวชกับอำเภอสามชุก
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามแม่น้ำสุพรรณฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณฝั่งเหนือบนเส้นแบ่งเขตตำบลเขาพระกับตำบลนางบวช
จากหลักเขตที่ 6 เลียบตามเส้นแบ่งเขตตำบลเขาพระกับตำบลนางบวชไปทางทิศเหนือบรรจบ หลักเขตที่ 1
 
 
 
 
 
   

เทศบาลตำบลนางบวช มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณ และที่ราบเชิงเขาลักษณะเตี้ยๆ อากาศร้อนชื้น สภาพดินอุ้มน้ำได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การทำการเกษตร เช่น การทำนา ทำสวน เป็นต้น มีแม่น้ำสุพรรณเป็นแหล่งน้ำหลักตามธรรมชาติที่สำคัญ
 
     

ด้านเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 65

ประกอบพาณิชยกิจ คิดเป็นร้อยละ 25

ประกอบอาชีพประเภทอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 10
 
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,523 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,196 คน คิดเป็นร้อยละ 48.55

หญิง จำนวน 2,327 คน คิดเป็นร้อยละ 51.45
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,534 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 361.84 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านวังสำเภาล่ม 737 768 1,505 435  
2   บ้านบางกระพ้น 302 313 615 186
  3   บ้านนางบวช 699 766 1,465 617  
4   บ้านท่านางเริง 458 480 938 296
    รวม 2,196 2,327 4,523 1,534
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-433099-100 ต่อ 111
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10